-->

15. september 2023

Konkurransetilsynet sier nei til oppkjøp av Widerøe nå

Konkurransetilsynet trenger lenger tid på å behandle Norwegians oppkjøp av Widerøe 📷 Montasje - Widerøe

Det kan være fare for at konkurransen i den norske markedet for luftfart blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe. Konkurransetilsynet må derfor gjøre ytterligere analyser av oppkjøpet.I starten av juli kunngjorde Norwegian at de ønsker å kjøpe Widerøe. Konkurransetilsynet har innhentet og analysert detaljert informasjon fra selskapene og andre aktører i markedet. Tilsynet sin første frist for å komme med sine foreløpige vurderinger av oppkjøpet er i dag, 15. september.

Tilsynet sin foreløpige vurdering er at konkurransen i markedet for luftfart kan bli svekket. Hvis konkurransen blir redusert på en måte som fører til høyere priser og dårligere tilbud for norske flypassasjerer, har Konkurransetilsynet muligheten til å stoppe oppkjøpet.

– Markedet for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske flypassasjerer skal ha et best mulig tilbud til lavest mulig pris. Det er nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Norwegians kjøp av Widerøe vil påvirke konkurransen i markedet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Som følge av tidsfrister i konkurranseloven må Konkurransetilsynet komme med en ny vurdering innen 17. november. Da må tilsynet enten godkjenne oppkjøpet eller varsle selskapene om at det kan være aktuelt å stoppe det.

– Vår foreløpige vurdering er at det kan være grunn til å frykte at oppkjøpet er negativt for norske flypassasjerer. I tiden fremover vil Konkurransetilsynet jobbe videre med disse vurderingene for å finne ut om det er aktuelt å stoppe oppkjøpet, sier prosjektleder Katrine Amdam.

– Vi tar til etterretning at Konkurransetilsynet ønsker å bruke noe mer tid på sin vurdering av søknaden og vi ser frem til den endelige avgjørelsen i saken.
Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet og har levert inn en omfattende dokumentasjon innen de fristene tilsynet har satt. Vi er også kjent med at de har innhentet tredjepartssynspunkter. At Konkurransetilsynet trenger mer tid tolker vi som et resultat av at store mengder informasjon og data skal gjennomgås, sier Karlsen.

– Vårt mål med kjøpet av Widerøe ligger fast. Vi vil skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer. Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon. Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag.

– Widerøe vil bestå som egen merkevare, ha hovedkontor i Bodø og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen, sier Karlsen i en kommentar til dagens melding fra Konkurransetilsynet.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart