-->

18. september 2023

SAS legger ned ruten mellom Molde og Oslo

SAS avvikler flyruten fra Molde til Oslo 📷 Wikimedia

SAS bekrefter at de vil avvikle flyruten mellom Molde og Oslo fra 1. februar 2024. Norwegian opplyser at de er fornøyd med sin Molderute, og har ingen planer om å skrote den.
annonse


Beslutningen blir bekreftet av SAS' pressesjef, Tonje Bjerve Sund, i en tekstmelding til Romsdals Budstikke.

SAS har operert to daglige flyvninger på strekningen, som har vært en viktig forbindelse for reisende mellom Molde og hovedstaden. Beslutningen om å legge ned ruten kommer som et resultat av en omfattende evaluering av ruten, som har vært preget av svake tall over en lengre periode og ytterligere svekket etter påvirkningen fra Covid-19-pandemien.

Tonje Bjerve Sund uttalte følgende:
 - Beslutningen om å legge ned ruten fra Molde til Oslo er tatt etter en helhetlig vurdering av en rute som har vært svak over tid, og som har blitt ytterligere svekket etter pandemien. Vi er klar over betydningen av denne forbindelsen for reisende fra Molde, og vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

SAS har vært en viktig aktør for å betjene reisende i regionen, og nedleggelsen av ruten har skapt bekymring blant lokalbefolkningen og forretningsreisende som har benyttet seg av tjenesten i årevis.

Norwegian blir
På spørsmål fra avisa om hvordan beslutningen vil påvirke tilbudet fra Norwegian, som også betjener Molde lufthavn Årø, svarer kommunikasjonsdirektør Espen Tuman:

 - Vi har ingen planer om endringer for Molde. Vi ønsker å opprettholde tilbudet. Vi er glad i Molde og vil fortsette her. Når det gjelder eventuelle økte Norwegianflyvninger etter at SAS slutter, kan vi ikke gi noen konkret informasjon nå. Vårt ruteprogram vurderes to ganger i året, basert på grundige analyser og markedsvurderinger.

Gir monopol høyere priser?
 - Prisene styres av markedet. Jeg kan ikke spekulere i hvordan dette kan endre seg på Molderuta. Prisene kommer hele tiden an på hvordan tilbudet og etterspørselen er.

Det er tydelig at beslutningen om å legge ned ruten mellom Molde og Oslo vil ha en betydelig innvirkning på reisende i regionen. Nå gjenstår det å se hvordan Norwegian vil tilpasse seg denne endringen og hvordan dette vil påvirke reisealternativene for folk som er avhengige av denne viktige forbindelsen.

Per i dag flyr SAS to daglige rundturer på denne strekningen, mens Norwegian flyr tre.
Trolig blir flight SK4517 med avgang Molde kl. 14:25 og ankomst Oslo 15:20, den 31. januar neste år, den siste ordinære avgangen for SAS fra Årø.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart