-->

4. september 2023

Venter en tøff høst og vinter, kutter 10% av tilbudet

En bedre sommer for Widerøe enn forventet, men forbereder en tøff høst og vinter 📷 osloairports.com

Widerøe har lagt fram positive tall for sommermånedene og august, til tross for tidligere utfordringer. Selskapet rapporterer økte enhetsinntekter (yield) og en økning i kabinfaktoren, noe som gir håp om en stabil fremtid, selv om de forbereder seg på en utfordrende høst og vinter.
annonse


Sommeren har vært en velkommen opptur for Widerøe etter en tøff vår. Konsernsjef Stein Nilsen uttrykker tilfredshet med resultatene og påpeker at økningen i yield kommer som et pust i bakken for selskapet. Yield er inntektene per solgte billett, og denne økningen er nødvendig for å kompensere for kostnadsøkningene selskapet har opplevd det siste året.

 - Sommersesongen gikk bedre enn forventet, og økningen i yield er kjærkommen. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til om resultatene er tilstrekkelige til å takle de utfordrende høst- og vintermånedene som ligger foran oss, sa Nilsen.

Det positive resultatet for sommeren kan tilskrives delvis dårlig vær i sørlige deler av landet, som førte til økt etterspørsel etter nordlige destinasjoner som Lofoten. I tillegg har dårlig sommervær påvirket etterspørselen etter utenlandsreiser, noe som har gitt Widerøes utenlandssatsinger en fordel.

Nordmenn har prioritert flyreiser og ferie i løpet av sommeren, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan økonomiske faktorer og naturlige sesongsvingninger vil påvirke etterspørselen utover høst og vinter.

 - Etterspørselen etter flyreiser har holdt seg overraskende stabil gjennom sommeren og ut august. Vi forbereder oss likevel på at redusert kjøpekraft over tid kan påvirke etterspørselen etter flyreiser, la Nilsen til.

Kutter kapasiteten med 10%
For å møte de kommende utfordringene har Widerøe besluttet å redusere setekapasiteten på kommersielle ruter med cirka 10 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Dette er i samsvar med bransjestandarden, da både innenlands- og utenlandskapasiteten forventes å reduseres fremover.

Det er viktig å merke seg at kapasiteten på FOT-rutene (anbudsruter) forblir uendret, da denne kapasiteten er regulert av nåværende anbudskrav og styres av Samferdselsdepartementet.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart