-->

19. oktober 2023

Økonomiske utfordringer demper ikke reiselysten

Andelen nordmenn som planlegger utenlandsferie det neste året, har økt med 8% 📷 TUI

Økonomiske utfordringer demper fortsatt ikke nordmenns reiselyst, andelen nordmenn som planlegger å reise utenlands de neste 12 månedene har økt med 8 %.
annonse | bagbrokers


En fersk undersøkelse utført av Kantar Media på oppdrag fra TUI, viser en fortsatt stor reiselyst. Resultatene viser at dyrtiden og økonomiske utfordringer tilsynelatende ikke hindrer nordmenn fra å planlegge utenlandsreiser i de kommende 12 månedene. I følge målingen har andelen som har planer om å reise til utlandet økt betydelig siden vårens undersøkelse.

I mai svarte 53 % av de spurte at de hadde planer om å dra på utenlandsreise i løpet av de påfølgende 12 månedene. Imidlertid viser resultatene fra den nylig utførte målingen i slutten av september en betydelig økning i denne andelen, nå oppe i 61 %.

Bare 13 % av deltakerne oppgir at de ikke har til hensikt å reise utenlands i den kommende perioden, mens 25 % er fortsatt usikre på sine reiseplaner.

Anne Mørk-Løwengreen, kommunikasjonssjef i TUI Norge, bemerker at nordmenn prioriterer utenlandsreiser i ferieperioden, selv når de står overfor økonomiske utfordringer. Hun sier også at mange er villige til å stramme inn på hverdagsutgifter for å kunne nyte ferien fullt ut.

Mange vil reise i juleferien
Bestillingstallene for jul og nyttår bekrefter de indikasjonene som fremkommer i spørreundersøkelsen. Generelt har antall bestillinger økt sammenlignet med samme periode i fjor. Dette fenomenet er spesielt tydelig i uke 52, hvor det har vært en økning på hele 74 %. Det er altså en økende interesse for å tilbringe jule- og nyttårsferien i utlandet, og denne trenden er spesielt merkbar i bestillingene fra Stavanger, Bergen og Trondheim.

Anne Mørk-Løwengreen spekulerer i at økningen i uke 52 kan skyldes ønsket om å feire en tradisjonell julaften i hjemlandet på søndagen før avreise, etterfulgt av en ferie i varmere strøk. Dette gir reisende muligheten til å nyte både en tradisjonell julaften og samtidig en eksotisk ferie.

Økonomi påvirker ikke flertallets reiseplaner
Den ferske undersøkelsen inkluderte også spørsmål om hvorvidt den økonomiske situasjonen påvirket reiseplanene i løpet av de neste 12 månedene. Resultatene viste at 52 % av deltakerne svarte nei, og at økonomi ikke ville ha innvirkning på deres reiseplaner i kommende år. Imidlertid svarte 35 % at økonomien spilte en rolle i deres reisevalg. For de som bekreftet at økonomi spilte en rolle, var det mest vanlig å tilpasse reisevanene for å få mer verdi for pengene.

Anne Mørk-Løwengreen forteller at mange prioriterer ferie svært høyt og derfor ofte sparer penger for å ha råd til utenlandsreiser. Dette er spesielt viktig med tanke på det kalde norske klimaet, hvor sol og varme ofte er ønsket. Samtidig vil reisende oppnå mest mulig verdi for pengene de investerer i ferien.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart