-->

6. oktober 2023

Statsbudsjettet: Flypassasjeravgiften økes med nesten 4 prosent

Flypassasjeravgiften skal opp igjen fra neste år 📷 osloairports.com

Regjeringen la i dag fram forslag til Statsbudsjett for 2024, der man som alltid snakker i store bokstaver om alle de som skal få lettelser det neste året. Like populært er det ikke å snakke om avgiftene som øker - som Flypassasjeravgiften.
annonse


I budsjettforslaget som i dag ble lagt frem, står det at øvrige avgifter økes stort sett i tråd med prisveksten, som regjeringen anslår å være på 3,8 prosent neste år.

Dette gjelder for eksempel alkoholavgiften, flypassasjeravgiften og sukkeravgiften.

Flypassasjeravgiften består av to satser avhengig av sluttdestinasjon, en lav sats for reiser med sluttdestinasjon i Europa, og en høy sats for reiser til andre sluttdestinasjoner.

Det betyr at reiser du fra Oslo til Paris betaler du en lav sats, den er per i dag på 82 kroner per passasjer, med den nye taksten blir prisen 85 kroner.

Hvis du derimot reiser fra Oslo til Bangkok, som er utenfor Europa, øker satsen fra dagens 320 kroner til 332 per passasjer.

For reiser i Norge regnes lav sats, men for innenriksreiser må du betale for både tur og retur, det vil si 170,- med de nye satsene.

Når du reiser til utlandet betaler du kun for reisen ut fra Norge, den norske stat kan ikke pålegge utenlandske flyselskap å ta betalt for å frakte folk til Norge.

Avgiften trådte i kraft den 1. juni 2016, grunnet pandemien var avgiften midlertidig opphevet fra januar 2021 til juni 2022. Barn under to år er for øvrig fritatt fra avgiften.

Kilder: Skatteetaten, Finansdepartementet, vårt arkiv

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart