-->

6. oktober 2023

Statsbudsjettet: Vil doble støtten på anbudsrutene

Foreslår å doble støtten til FOT-ruter 📷 Widerøe

I forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å øke den økonomiske støtten til FOT-ruter fra dagens nivå på 942 millioner kroner til 1 935 millioner kroner.
annonse

– FOT-rutene (FOT = Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting, red.anm) bidrar til at folk kan bo, jobbe og leve i hele Norge. Med dette tydelige grepet binder vi landet tettere sammen, senker kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidrar til levedyktige lokalsamfunn, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.  

På alle rutene som er omfattet av disse avtalene vil maksimaltakstene halveres fra oppstart av ny avtaleperiode. Samtidig styrker regjeringen rutetilbudet og tar inn to nye ruter i FOT-ordningen. Disse er Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo.

Les også: DAT vinner tre anbudsruter fra Oslo  

– Jeg er glad for at vi nå oppfyller det vi lovte i Hurdalsplattformen om å sikre lavere priser og flere avganger på de regionale flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, ofte kalt FOT-rutene. Målet var en halvering av prisene på FOT-rutene, og det oppnår vi med de nye avtalene som trer i kraft neste år, sier samferdselsmininsteren.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart