-->

17. november 2023

Konkurransetilsynet vurderer å forby Norwegians kjøp av Widerøe

Vurderer å forby Norwegian sitt kjøp av Widerøe 📷 Montasje - Widerøe

Konkurransetilsynet uttrykker bekymring for svekket konkurranse i den norske luftfartsmarkedet dersom Norwegian får kjøpe Widerøe. Tilsynet frykter betydelig svekkelse av konkurransen, potensielt resulterende i høyere priser og færre avganger for flypassasjerer.
annonse


Konkurransedirektør Tina Søreide uttaler at dette oppkjøpet vil redusere antall aktører på flere innenriksruter fra tre til to, og det er en reell risiko for høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer.

Konkurransetilsynet mener at det er fare for svekket konkurranse på ruter der Norwegian og Widerøe i dag konkurrerer mot hverandre, som for eksempel direkterutene mellom Bergen og Stavanger, samt Bergen og Trondheim. I tillegg gjelder dette flere indirekte ruter mellom steder i Norge der selskapene konkurrerer om å tilby flyvninger med flybytte i Oslo eller Bergen.

I dag har Konkurransetilsynet sendt et såkalt begrunnelsesvarsel til selskapene om at tilsynet vurderer å forby oppkjøpet. Varselet inneholder en detaljert beskrivelse av tilsynets konkurransemessige bekymringer og er basert på en foreløpig vurdering av bevisene i saken.

Prosjektleder Katrine Amdam uttaler at det er tre forhold som kan svekke konkurransen, inkludert muligheten for lettere koordinering av priser på innenriksnettet, dårligere konkurranse på ruter der de to selskapene i dag konkurrerer mot hverandre, samt fare for dyrere bakketjenester for konkurrerende selskaper på flyplassene Evenes, Alta og Kirkenes.

Norwegian har foreslått avhjelpende tiltak knyttet til bakketjenester, men Konkurransetilsynet har uttalt at dette forslaget ikke omfatter alle konkurranseskadene som tilsynet foreløpig har lagt til grunn i saken, og derfor ikke er tilstrekkelig til å godkjenne oppkjøpet.

Partene har frist til 8. desember med å svare på Konkurransetilsynets foreløpige vurdering, og tilsynets endelige frist for å fatte vedtak i saken er 3. januar 2024.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet Perplexity, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart