-->

17. november 2023

Skuffet over Konkurransetilsynet

Overrasket og skuffet over tilsyn 📷 Montasje Osloairports.com

Konkurransetilsynet har i dag varslet at de vurderer å gripe inn i Norwegians oppkjøp av Widerøe. Selskapene er overrasket og skuffet over tilsynets begrunnelse, og er uenig i den foreløpige konklusjonen.
annonse


Konkurransetilsynet har varslet at de vurderer å forby Norwegian sitt oppkjøp av Widerøe, da de frykter at konkurransen i det norske flymarkedet vil bli svekket.

Norwegian er overrasket over tilsynets begrunnelse og er uenig i den foreløpige konklusjonen.

Konsernsjefen i Norwegian, Geir Karlsen, sier at dialogen med tilsynet har vært god og konstruktiv, og at de vil sette seg inn i tilsynets foreløpige vurdering før de svarer dem.

Konsernsjefen i Widerøe, Stein Nilsen, er svært skuffet over tilsynets varsel og mener at et sterkere, norsk luftfartsmiljø er en forutsetning for å sikre et godt tilbud til norske passasjerer.

Både Norwegian og Widerøe mener at et sterkere, norsk luftfartsmiljø er en forutsetning for å sikre et godt tilbud til norske passasjerer, og at de vil fortsette å samarbeide med Konkurransetilsynet og dele all relevant informasjon med mål om å få transaksjonen godkjent så raskt som mulig.

Norwegian har tiden frem til 8. desember til å svare på tilsynets varsel, og siste frist for tilsynets endelige konklusjon er 3. januar 2024.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet Perplexity, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart