-->

24. november 2023

Ryanair har tapt ankesak om statsstøtte

Tapte ankesak om statsstøtte gitt under pandemien 📷 Piotr Mitelski/ Ryanair

Flyselskapet Ryanair tapte i saken der de klagde flere andre flyselskap inn for EU-domstolen, fordi disse mottok statsstøtte under pandemien.

Den europeiske unions øverste domstol avviste torsdag en anke fra Ryanair mot støttetiltak som ble gitt av Frankrike og Sverige våren 2020 for å hjelpe konkurrenter med å takle Covid-pandemien. Ryanair har også tidligere mislyktes i sine forsøk på å hevde at statsstøtten mottatt av to flyselskap under Covid-19-pandemien ikke var forenlig med EUs indre marked.


 
En domstol i Den europeiske union sa at statsstøtten Alitalia og Lufthansas datterselskap Brussels Airlines mottok under pendemien, da all flytrafikk stoppet opp, var forenlig med EUs indre marked. I tillegg tapte flyselskapet i september anken mot dansk og svensk statsstøtte gitt til pandemirammede SAS, men den støtten var godkjent av EUs konkurransemyndigheter.

Ryanair har også tapt en rettssak mot EU-domstolen angående støtte gitt til konkurrerende flyselskaper i Frankrike og Sverige under pandemien.

Dette er en del av en rekke rettssaker som Ryanair har lansert mot EU-kommisjonen angående milliarder av euro i statsstøtte til konkurrentene som ble påvirket av Covid-19-pandemien og de påfølgende reiserestriksjonene. De viser at det har vært en betydelig juridisk kamp mellom Ryanair og EU-kommisjonen angående statsstøtte til flyselskap under pandemien.

Artikkelen er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart