-->

28. november 2023

Kvartalsrapport: Krevende økonomisk i årene som kommer

Avinor sliter med færre reisende, lavere inntekter og høyere utgifter 📷 Avinor

Vi flyr mindre etter pandemien, det merkes hos flyplasseier Avinor, som forventer at den økonomiske situasjonen vil være anstrengt de nærmeste årene, selv med de tiltakene som nylig ble skissert av eier, Samferdselsdepartementet.
annonse

Det kreves en realøkning i luftfartsavgiftene og/eller endringer i andre finansielle rammebetingelser for å forsvare regnskapsførte verdier i lufthavn- og flysikringsvirksomheten. Avinor, som er ansvarlig for driften av de fleste lufthavnene i Norge, har opplevd en betydelig nedgang i lufthavnavgiftene siden 2019, som utgjør 50 prosent av selskapets inntekter.

Til tross for en økning på 12,2 prosent i antall passasjerer og 2,9 prosent i antall flybevegelser i løpet av de ni første månedene i 2023 sammenlignet med samme periode i 2022, er trafikken fortsatt ikke tilbake på nivåene før koronapandemien.

Dette har resultert i en svakere inntektsutvikling enn tidligere antatt, samtidig som kostnadsbasen ikke i like stor grad varierer med inntektene. Avinor har derfor signalisert behov for en realøkning i avgifter for å opprettholde bærekraftige finansielle rammebetingelser.

Les også: Regjeringen varsler tiltak etter inntektssvikt for Avinor  

I konsernregnskapet per 30. september 2023 er det lagt til grunn at staten vil sikre finansielle rammevilkår som forsvarer regnskapsførte verdier. Imidlertid har Samferdselsdepartementet uttalt at regjeringen vil komme med tiltak for å sikre at passasjerer og flyselskaper fortsatt får et godt tilbud over hele landet, og at ingen flyplasser skal legges ned.

Driftsinntektene for de første ni månedene i 2023 økte med 15,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022, men trafikkinntektene utviklet seg svakere enn trafikkveksten. Samtidig økte driftskostnadene med 9,9 prosent, hovedsakelig på grunn av økning i volumavhengige kostnader til personell og sikkerhet, samt generell høy prisvekst.

Abraham Foss, administrerende direktør i Avinor, påpeker at det er usikkerhet knyttet til fremtidige nivåer på flytrafikken, spesielt med tanke på hvordan teknologi, klima og økonomi kan medføre endringer i reisevanene. Han understreker også at Avinor er bevisst de utfordringene konsernet står overfor når vekst og klimagassutslipp skal forenes i bærekraftig verdiskaping. Foss uttaler at Avinor vil arbeide for innovasjon og teknologiforbedringer for å forene målene om utslippskutt og forventet trafikkvekst.

I lys av dette vil Avinor fortsette å tilrettelegge for videre utvikling og forventede endringer i flytrafikken, samtidig som de jobber for å opprettholde et godt tilbud for passasjerer og flyselskaper over hele landet, i tråd med regjeringens mål om å unngå nedleggelse av flyplasser.

Artikkelen er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart