-->

1. november 2023

Widerøe forhandler fortsatt med departementet om anbudsrutene

Widerøe og Samferdselsdepartementet er ikke i havn med anbudsprosessen for kortbanenettet 📷 Widerøe

Widerøe har ennå ikke fått avklaring fra Samferdselsdepartementet om deler av anbudet med oppstart 1. april 2024. Anbudstildelingen har dratt ut i tid, og dette bekymrer Widerøe.
annonse | strawberryNytt av årets anbud er at berørte lokalsamfunn skal høres før endelig tidtabell blir lagt. Dette er en omfattende prosess som vil ta tid. Manglende avklaring på tidtabeller er utfordrende for bedrifter og innbyggere som er avhengig av fly som kollektivtransport i Distrikts-Norge, og gir en mangel på forutsigbarhet for lokalsamfunnene etter 1. april.

Widerøe har vært nødt til å oppdatere bookingsystemet med nye tidtabeller fra 1. april, men disse er ikke endelige. Flyprisene er også redusert i henhold til de nye anbudskriteriene, og dette vil ikke endres.

Høring av lokalsamfunn
Nytt av årets anbud er at berørte lokalsamfunn skal høres før endelig tidtabell blir lagt. Dette er en omfattende prosess som vil ta tid. Widerøe er pliktig til å høre mange lokalsamfunn i denne prosessen, og de får daglig henvendelser fra bekymrede ordførere som synes dette drar ut i tid.

- Tildeling av anbudet er kun startskuddet for hvordan tidtabellen skal se ut i Distrikts-Norge, sier Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe.

- Dette er en omfattende prosess. Skal vi ha mulighet til å hensynta noen av innspillene, innenfor de økonomiske rammene som anbudet setter, trenger vi en rask avklaring," forklarer Skaug.

Konsekvenser for lokalsamfunnene
Manglende avklaring på tidtabeller er utfordrende for bedrifter og innbyggere som er avhengig av fly som kollektivtransport i Distrikts-Norge, og gir en mangel på forutsigbarhet for lokalsamfunnene etter 1. april. Widerøe har vært nødt til å oppdatere bookingsystemet med nye tidtabeller fra 1. april, men disse er ikke endelige.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet Perplexity, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart