-->

11. januar 2024

10% vekst for Avinor i 2023

49 millioner fløy via Avinors flyplasser i 2023 📷 Mikkel Moxness/ Avinor

I 2023 reiste 49 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner. Det er en økning på 10% sammenlignet med 2022. Samtidig er tallet på passasjerer 10% under nivået i 2019.


Antall internasjonale passasjerer øker betydelig i 2023, og er 17 prosent høyere enn i 2022, ifølge Avinor.

Antall innenlandske reisende har økt mindre fra 2022 til 2023, med en økning på 5 prosent.

De fire største flyplassene i Norge - Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - har alle en økning i antall passasjerer i 2023 sammenlignet med 2022.

Oslo lufthavn har en økning på 12 prosent med 25 millioner passasjerer. Bergen lufthavn hadde 6,3 millioner passasjerer i 2023, en økning på 6 prosent sammenlignet med 2022.

Turisme er en viktig driver for utviklingen i 2023, og indirekte for det innenlandske markedet også. Antall besøkende til Norge har økt gjennom hele året, og er nå tilbake på samme nivå som før pandemien.

For å realisere Norges ambisjoner for utviklingen av turistindustrien, er Avinor helt avhengig av kontinuerlig utvikling av rutetilbudet. Det forventes at Norge vil være en attraktiv marked for utenlandske turister i fremtiden også.

Artikkelen er laget ved hjelp av KI, og bearbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart