-->

22. mars 2024

Flere uregjerlige flypassasjerer - starter holdningskampanje

Antall saker med uregjerlige passasjerer har økt med nær 70% på fire år 📷 illustrasjonsfoto

En samlet, norsk luftfartsbransje retter sin oppmerksomhet mot en stadig økende utfordring: uregjerlige passasjerer.


Og det med god grunn. Dårlig oppførsel blant enkelte passasjerer er et stadig økende problem i luftfarten. I 2019 fikk Luftfartstilsynet innrapportert 334 hendelser med uregjerlige passasjerer. I 2023 kunne de melde om 565 hendelser med uregjerlige passasjerer. Det tilsvarer en økning på 69 prosent, og det til tross for at vi hadde færre reisende i 2023 enn i 2019.
Spytting, seksuell trakkassering, urinering i midtgangen, slåssing og drapstrusler er noe av atferden som ansatte og reisende blir utsatt for.

Har selv blitt drapstruet
– Samhandling med passasjerer er en givende, men også en utfordrende del ved jobben. Dessverre har økningen av hendelser med uregjerlige passasjerer gjort jobben enda mer krevende, sier David Opsahl Moldskred, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

I dag koordinerer han innsatsen mot uregjerlige passasjerer. Med sin bakgrunn som cabin crew og nåværende rolle som flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, ser han utfordringen fra begge sider. Selv har han blitt spyttet på, hetset og drapstruet. Og det fordi en passasjer ikke fikk plass til håndbagasjen akkurat der han satt.

– Slike hendelser oppleves skremmende og utrygt. Disse passasjerene utgjør en fare for sikkerheten om bord. Derfor må vi ta problemet på alvor, fortsetter Moldskred.

Hele bransjen jobber sammen i ny kampanje
I samarbeid med NHO Luftfart har Luftfartstilsynet og resten av bransjen satt ned en arbeidsgruppe som jobber for å bedre vilkårene for ansatte og reisende i luftfarten. Det inkluderer bedre opplæring av ansatte, bred støtte ved hendelser med uregjerlige passasjerer, nye retningslinjer for politiet, men også reaktive prosedyrer. Det skal straffe seg å true flysikkerheten.

Nå ønsker bransjen å rette oppmerksomhet mot dårlig oppførsel om bord i flyene. I tiden framover kan du høre nye annonseringer om bord i flyene. Budskapet er klart og tydelig: Sett deg selv i flymodus.

Hei, og velkommen ombord. Sett deg selv i flymodus og nyt reisen.
Det er den klare oppfordringen fra en samlet bransje.

 - Vi ønsker å redefinere begrepet flymodus til å omfavne at også den reisende går inn i en modus av respekt og mildhet mot ansatte og medpassasjerer. Det handler om å dempe uønsket oppførsel og forsterke følelsen av gjensidig respekt og ansvar, sier Moldskred.

Kampanjen går over to måneder. Luftfartstilsynet inviterer reisende til å engasjere seg i sosiale medier under emneknaggen #flymodus. Luftfartstilsynet håper å få fram de gode og de dårlige historiene, sånn at bransjen får bedre tak om fenomenet.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart