-->

6. mars 2024

Widerøe: Den positive trenden fortsatte i februar

Flere reiste med Widerøe i februar, men regalriteten var dårlig 📷 osloairports.com

Widerøe opplever en positiv utvikling i markedet denne februar måneden. Antallet tilbudte seter øker samtidig som kabinfaktor og yield* stiger. Antall passasjerer har økt med 8%, og kabinfaktoren har økt med 2%.
annonse


Effekten av halverte maksimalpriser på anbudsruter etter 1. april begynner allerede å vise seg hos Widerøe. Selskapet har allerede opplevd en økning på 40 % i antall bookinger etter 1. april sammenlignet med samme tidspunkt i 2023.

I februar fløy 257.826 passasjerer med selskapet.   

De mest populære avgangene og destinasjonene begynner allerede å fylles opp, og bookingmønsteret på anbudsrutene endres som forventet. Forventningen er at mange avganger i de travleste reiseperiodene vil fylles opp tidligere enn vanlig denne anbudsperioden.

Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, uttrykker tilfredshet med 2024 så langt. Han fremhever selskapets evne til å øke kabinfaktoren samtidig som antallet tilbudte seter øker, noe som er avgjørende for lønnsomheten fremover. Økningen på 40 % i bookinger på anbudsnettet er betydelig, og effekten av halvering av maksimalprisen er tydelig, fortsetter han. Markedet er sterkt på alle ruter, spesielt i perioder som påskeferien, mai-dagene og sommerferien.

Vinterværet har vært utfordrende for Widerøe denne sesongen med mange kanselleringer og forsinkelser, noe som har påvirket selskapets regularitet og punktlighetstall. Det rapporteres imidlertid om en forbedring i regulariteten mot slutten av februar.

*Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg.  

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart