-->

11. april 2024

Avinor: Sterk vekst utenriks, nedgang innenriks

Avinor hadde 12% vekst på utenrikstrafikken i mars 📷 Avinor

5 millioner reisende benyttet seg av Avinors flyplasser i mars, en økning på 1% mot mars i fjor. Utenrikstrafikken økte kraftig, med hele 12%, derimot gikk innenrikstrafikken ned med 5% mot mars i fjor.


 - Årets tidlige påske har påvirket trafikktallene for mars. Dette gjenspeiles i den sterke veksten i internasjonal trafikk og den negative utviklingen i innenlandsk trafikk, sammenlignet med i fjor da påsken var i april, sier Gate Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Riise forklarer at hvis passasjertallene for påsken måles isolert sett sammenlignet med påsken i fjor, hadde Avinor en forbedring på 3,8 prosent internasjonalt og 1,7 prosent innenlands. Dette er en positiv utvikling tatt i betraktning at påsken falt innenfor flyselskapenes vinterprogram.

Den internasjonale kapasiteten nærmer seg 2019-nivåer denne sommeren, ifølge prognosene. Riise sier at det internasjonale rutetilbudet forventes å være 8 prosent høyere enn i fjor sommer.

 - Dette kunne ta oss opp mot 98 prosent av nivået før pandemien på tilbudssiden, altså den tilgjengelige setekapasiteten. Utviklingen er imidlertid svakere enn det vi ser i Danmark, som har en kapasitetsvekst på 10 prosent sammenlignet med i fjor. De ser ut til å nå 102 prosent denne sommeren, sammenlignet med sommeren før pandemien.

 - Det er bekymringsverdig at utviklingen er svakere her enn i flere andre europeiske land. En slik utvikling ville være negativ for Norges internasjonale tilgjengelighet, noe som er særlig viktig for store deler av næringslivet, sier Riise.

I mars reiste 2.378.516 passasjerer innenlands, mens antallet internasjonale reisende var 1.579.346. Det var 56.894 flyavganger i mars, noe som er 7 prosent lavere enn i mars i fjor.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart