-->

27. april 2024

Samferdselsministeren: Skal vurdere beboerrabatt på flybilletter

Skal utrede hvordan det regionale flytilbudet i Norge kan optimaliseres 📷 osloairports.com

Regjeringen utreder hvordan det regionale flytilbudet i Norge kan optimaliseres. Utredningen skal vurdere hvordan man best kan legge til rette for et godt flyrutetilbud i hele landet til en overkommelig pris. Skal vurdere beboerrabatt.
annonse


- At folk kan bo og leve gode liv i hele landet, er en viktig prioritet for denne regjeringen. Derfor halverte vi maksprisene på FOT-rutene fra 1. april, i tillegg til å øke setekapasiteten og ta inn to nye ruter i ordningen. Nå arbeider vi med et utredningsoppdrag for å se på hvordan vi kan videreutvikle og optimalisere det regionale flytilbudet i Norge.

 - Vi skal gjennomføre en bred vurdering av hvordan vi best mulig kan legge til rette for et godt flyrutetilbud i hele landet til en overkommelig pris, både for de reisende, men også for staten som kjøper, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives med et tilfredsstillende rutetilbud på kommersielle vilkår, de såkalte FOT-rutene. Disse rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge. På flere av FOT-strekningene ville det mest sannsynlig ikke eksistert et flytilbud uten statens kjøp, og på de resterende strekningene ville billettprisene mest sannsynlig vært betydelig høyere og rutetilbudet dårligere.

Vurderer beboerrabatt
Frem mot neste konkurranse planlegger staten en utredning om dette er den riktige innretningen for å gi et best mulig tilbud til de som er avhengig av flyet i hverdagen. Utredningen skal blant annet vurdere hvordan vi kan optimalisere og videreutvikle det regionale flyrutetilbudet, og i hvilken grad en ordning med «beboerrabatt» kan være et egnet virkemiddel i Norge.

En av hovedtilbakemeldingene til Samferdselsdepartementet, etter at staten senket prisene fra 1. april, er at enkelte avganger er veldig populære, og blir raskt fyllt opp. Dette kan føre til at innbyggerne som har fly som sitt lokale transportmiddel, føler seg skviset fra flyene, fordi turister kjøper opp disse setene. Det skriver NRK.

I Finnmark mener Arbeiderpartiets fylkeslag, at vi bør se til Spania, der folk bosatt på en av Kanariøyene, får 75% avslag på flyreiser til og fra fastlandet, for å binde landet mer sammen.

- Vi vil gjennomføre en utredning som skal se på hvordan staten kan videreutvikle og optimalisere det regionale flyrutetilbudet i Norge innenfor budsjettrammen som brukes på FOT-rutene i dag, sier samferdselsminister Nygård.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart