-->

24. mai 2024

Europeisk helsetrygdkort sikrer deg helsehjelp på ferie

Husk europeisk helsetrygdekort i ferien 📷 Helfo/ Morten Rakke

Skal du på ferie i et EØS-land eller Sveits, bør du huske å ta med deg Europeisk helsetrygdkort i bagasjen. Da er du bedre stilt hvis ulykke eller sykdom rammer deg.
annonse


Rett til nødvendig helsehjelp
Hvis du må oppsøke offentlig lege eller sykehus når du er på reise i EØS-land, Sveits eller Storbritannia, kan Europeisk helsetrygdkort sikre deg helsehjelp. Ved å vise kortet har du rett til dekning av nødvendig helsehjelp på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i. Med helsetrygdkortet betaler du bare samme egenandel som borgerne der.

Søk om nytt kort
Er du medlem i folketrygden i Norge og statsborger enten her eller i et annet EØS-land, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Du søker enkelt om å få kortet på helsenorge .no, der du også finner nyttig informasjon om bruken.

Avdelingsdirektør Karin Synnøve Jarnæs i Helfo utland oppfordrer folk til å sjekke utløpsdatoen på kortet sitt, da det er unødvendig å bestille nytt før det gamle går ut. Helsetrygdkortet har en varighet på opptil tre år, og leveringstiden for et nytt kort er normalt 10 virkedager.

Ha kortet tilgjengelig
Det er viktig å ta med helsetrygdkortet i bagasjen når du reiser, slik at du kan vise det hvis du trenger helsehjelp. Legg kortet i lommeboken eller et annet egnet sted, da behovet kan oppstå brått.

Reiseforsikring anbefales
Helfo anbefaler likevel at alle har en privat reiseforsikring, da Europeisk helsetrygdkort ikke dekker behandling på privat sykehus eller hos privatpraktiserende leger som ikke er tilknyttet det offentlige. Kortet dekker heller ikke hjemtransport.

Hvis du ikke har kortet tilgjengelig, kan du ringe +47 23 32 70 00 for å få utstedt en hasteblankett fra Helfo som dokumenterer samme rettighet som plastkortet. Telefonen er betjent på hverdager fra 08.00 til 15.30.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart