-->

30. mai 2024

Har tapt 3 milliarder på tre måneder

Har tapt milliarder i andre kvartal 📷 Aviation Capital Group

SAS rapporterte om økt passasjertrafikk og sterke billettinntekter i andre kvartal, men valutasvingninger skapte motvind for selskapet.
annonse


Passasjervekst og billettinntekter
I perioden februar til april 2024 økte antall passasjerer med 28% sammenlignet med forrige kvartal. Billettinntektene var også sterke, noe som bidro til en økning i driftsinntektene på 27% sammenlignet med første kvartal. Kapasitetsutnyttelsen nådde 67%, en oppgang på 11 prosentpoeng.

Det kommer fram i tall selskapet la fram torsdag morgen. SAS har avvikende regnskapsår, som løper fra 1. november til 31. oktober. Flyselskapets andre kvartal gjelder derfor i perioden fra februar 2024 til og med april 2024.

Økende underskudd
Til tross for den positive utviklingen i trafikktall og billettinntekter, fortsetter SAS å slite med høye kostnader og svak kronekurs. Selskapet rapporterte et underskudd før skatt på 1,6 milliarder svenske kroner i andre kvartal, en økning fra samme periode i fjor. For første halvår av regnskapsåret 2024 var underskuddet på over 3 milliarder norske kroner.

Valutakursene torsdag viser at den svenske og norske kronen er nær 1:1.

Restrukturering pågår
SAS' styre har konkludert med at en omfattende restrukturering er nødvendig for å gjenopprette lønnsomheten. Planen innebærer å konvertere rundt 20 milliarder svenske kroner i gjeld til egenkapital og å redusere kostnadsstrukturen betydelig. Restruktureringen forventes å bli fullført i løpet av 2024.

Selv om passasjertallene og billettinntektene øker, sliter SAS fortsatt med høye kostnader og valutasvingninger som skaper utfordringer. Restruktureringen som pågår er avgjørende for å sikre selskapets langsiktige konkurransekraft og finansielle styrke.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart