-->

15. mai 2024

Reglene for droneflyging på 17. mai

Det er strenger regler for droneflyging, også 17. mai 📷 Avinor

Politiet er klare på hvor du ikke skal fly drone på 17. mai, og hva som kan være konsekvensene.
annonse


  • Ikke fly over 17. mai tog eller folkemengder
  • Vær sikker på at du har tillatelse hvis du flyr i nærheten av flyplasser

– Vi ønsker å unngå at en drone faller ned i en folkemengde, eller utgjør en fare for flytrafikken, sier Harald Nilssen, stabssjef i Oslo politidistrikt.

– Flyging ved lufthavner og folkemengder er ikke lov uten særskilt tillatelse. I Oslo sentrum gjelder i tillegg et generelt flyforbud hele året. Flyging uten dronelappen eller i strid med reglene kan føre til bot fra kr. 12.000 og du risikerer at dronen blir inndratt.

Husk å få tillatelse
– På spesielt folksomme dager som nasjonaldagen er det ekstra viktig å følge dronereglene, sier Anders Kirsebom, konserndirektør regionale lufthavner i Avinor.

– Uautoriserte droneflyvninger i nærheten av våre flyplasser kan føre til konsekvenser for flytrafikken. Vi oppfordrer alle som ønsker å fly drone på 17. mai til å registrere flyvningen sin. Da vet det lokale flytårnet hvor og når du ønsker å fly, og kan ivareta sikkerheten for alle parter.

Skal du fly drone i nærheten av flyplasser må du:
Få tillatelse av det lokale flytårnet. For enkelte lufthavner kan du søke om tillatelse i appen i Ninox drone. For øvrige lufthavner finnes kontaktinformasjon til det lokale tårnet på Avinor sine nettsider.

Ta dronelappen
Luftfartstilsynet er klare på at alle som skal fly drone i Norge må være registrert på flydrone .no

– På lik linje som at du er en del av trafikkbildet når du kjører bil, er du en del av luftfarten når du flyr drone, påpeker seksjonsleder Andreas Johansen i Luftfartstilsynet.

– Derfor er det viktig å ta dronelappen og sette seg inn i reglene. De viktigste er:
  • Ta dronelappen på flydrone .no
  • Du skal alltid ha øyekontakt med dronen
  • Vit hvor du ikke har lov til å fly (flyplasser, verneområder og nasjonalparker, militære områder, mm.)
  • Ikke fly høyere enn 120 meter fra bakken
  • Ikke fly over folkeansamlinger

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart