-->

14. mai 2024

Rekordhøy trafikk på norske lufthavner i april

Sterk trafikkvekst i april, spesielt på innland 📷 illustrasjonsfoto

Avinor rapporterer om en betydelig økning i antall reisende gjennom sine lufthavner i april. Totalt 4,15 millioner passasjerer benyttet seg av Avinors lufthavner forrige måned, spesielt innenrikstrafikken økte.Innenriksreiser i vinden
Veksten var spesielt sterk for innenriksreiser, med en økning på 14 prosent. 2,5 millioner passasjerer reiste innenlands i april. Antallet utenlandsreisende økte også, men i et noe mer moderat tempo på 5 prosent, til 1,6 millioner reisende.

Gate Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor, forklarer den kraftige veksten på innenriksreiser med at påsken i fjor falt i april.

 - Påsken er en periode med få reiser innenlands og økning blant utenlandsreisende, sier Riise.

Frakt i sterk vekst
Fraktmarkedet viser også svært positive tall. Ved Oslo lufthavn ble det transportert 15 143 tonn gods i april, en økning på 22 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så langt i år er fraktvolumet opp 15 prosent til 59 755 tonn.

 - Dette er i tråd med vår strategi om å trekke mer fraktvolum over våre lufthavner for å styrke tilgjengeligheten til den norske markedet for gods og passasjerer, forklarer Riise.

Forberedt på travel sommer
Med sommersesongen for alvor i gang, forventer Avinor ytterligere trafikkøkning i månedene fremover.

 - Vi merker oss at flyselskapene forventer høy etterspørsel inn i sommeren, og Avinor skal sørge for at avviklingen ved våre lufthavner går bra, slik at de reisende får en god opplevelse på flyplassen, avslutter Riise.

Totalt var det 62 675 flybevegelser ved Avinors lufthavner i april, en økning på 6 prosent fra samme måned i fjor.

Av 17.895 gjennomførte flighter ved Oslo lufthavn, var 85.84% i rute, mot 85.85% i mars. 105 destinasjoner sto på rutekartet ved Gardermoen i april.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart