-->

7. mai 2024

Widerøe: Vekst i passasjertall, men driften ikke like positiv

Gode passasjertall for april 📷 Silje Kniven Walin/ Widerøe

Widerøes passasjertall for april er sterke, med en økning på 28%, men interne og eksterne tekniske feil ga utfordringer i driften.
annonse


Antall passasjerer øker med hele 28 i prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt endte Widerøes passasjertall på 315.495 reisende, det er veldig bra, men det kommer også fra at påsken var i april i fjor, i motsetning til mars i år, opplyser selskapet.

Widerøe har dermed hatt en aprilmåned nesten uten helligdager, noe som slår positivt ut for selskapets etterspørsel. Derfor hadde de også nesten 13 prosent mer kapasitet sammenlignet med i fjoråret.

Kabinfaktoren for april var 64 prosent, opp med seks prosentpoeng.

Widerøe har lagt én måned av den nye anbudsperioden (FOT) bak seg. FOT-rutene fyller bedre enn i fjor. Enkelte ruter blir utsolgt lang tid i forveien, mens det er mer kapasitet på flere av rutene. Det er fortsatt mange ledige seter i sommer, så flyene er på ingen måte helt fulle.

Flaskehalsene i rutenettverket på FOT-rutene er vanskelig å håndtere ettersom vi ikke lenger kan differensiere basert på pris. Det er likevel enkeltruter og enkeltavganger der flyene tidlig fylles opp som resultat av Samferdselsdepartementet halvering av maksimalprisene.

- Vi er svært tilfredse med den betydelige økningen i passasjertall denne måneden, sier Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe.

 - Det er et tydelig tegn på hvor attraktivt vårt produkt er blitt, og den tilliten passasjerene har til Widerøe og våre tjenester.

- Vi er takknemlige for at Samferdselsdepartementet har annonsert at de vil evaluere ulike prismodeller, og bistår gjerne med vår kompetanse i en slik evaluering, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen.

Widerøe har hatt en røffere april enn foregående måneder, og er ikke tilfredse med driftskvaliteten denne måneden. Stengt luftrom, først i sør og deretter i nord, slår hardt ut på driften. I tillegg har de hatt tre tilfeller hvor fly har måttet returnere til Bergen etter avgang. Regularitet- og punktlighetstallene er ikke der vi ønsker for april.

 - Vi planlegger med god robusthet, men flere tekniske feil har gitt oss utfordringer. Vi har satt i gang en rekke tiltak og forventer bedre regularitet i mai, sier selskapet.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart