-->

7. mai 2024

Fare for pilotsteik i Norwegian i sommer

En pilotstreik i Norwegian kan ramme sommertrafikken 📷 Lars Petter Pettersen/ Norwegian

Tariffavtalen mellem Norwegian og selskapets norske piloter utløp for seks måneder siden, og nå pågår intense forhandlinger for å unngå en konflikt før sommerferien.
annonse


I juni 2022 lyktes det Norwegian å inngå en ny tariffavtale med 688 norske piloter, noe som forhindret en streik. Dette var i motsetning til SAS, som opplevde en streik som kom Norwegian til gode i sommermånedene med høyt passasjertall og billettpriser.

Norwegians tariffavtale med pilotene ble den gang inngått med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2022 og løp frem til 1. oktober 2023. Siden november i fjor har partene forsøkt å komme til enighet om en ny avtale.

Andre som streiker? Sjekk her! 

Leder av Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen, sier til E24 at det fortsatt er dialog og at de håper å komme i mål snart, selv om det ikke er satt noen endelig frist for forhandlingene. Han utelukker imidlertid ikke at det kan ende i en streik dersom partene ikke blir enige.

Av Norwegians 87 fly i sommer, befinner 42 av dem seg på norske baser i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. En eventuell streik vil derfor kunne ramme halvparten av selskapets produksjon. Flyene ved basene i Danmark og Spania vil derimot ikke bli berørt, da Norwegian allerede har fornyet overenskomstene med de danske og spanske pilotene.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart