-->

1. juni 2024

Forventer betydelig kø i grensekontrollen til mandag

Kø og kaos i grensekontrollen til mandag? 📷 arkivfoto Avinor

Fra mandag må reisende påregne betydelig kø i grensekontrollen ved Oslo lufthavn på grunn av den pågående streiken. Forbered deg på kø inntil 3 timer. Dette gjelder både ankomst og avgang.
annonse


Streiken har allerede fått konsekvenser for tjenesteleveransen i Øst politidistrikt, men dette har til nå hatt begrensede konsekvenser for innbyggerne.

Fra og med mandag vil det imidlertid merkes godt, da en stor andel av uttaket vil berøre passutstedelse og grensekontroll.

Alle passkontorer er åpne. Alle som har bestilt time vil få informasjon om økt ventetid og eventuelt behov for å endre oppsatt avtale. Det vil imidlertid være svært begrenset mulighet for å få nødpass på Gardermoen.

Reisende må påregne betydelig kø i grensekontrollen ved Oslo lufthavn. Dette gjelder både ankomst og avgang. Vi oppfordrer alle som skal reise ut av Schengen til å møte i god tid. Vi forventer kø opp til 2-3 timer, sier politiet.

Ingen pilotstreik i Norwegian, kan bli kanselleringer denne helgen 

Trappes ytterligere opp
Konflikten mellom staten og Unio-medlemmene trappes ytterligere opp i neste uke. Allerede befinner 1600 Unio-ansatte seg i streik, men fra mandag vil ytterligere 1736 medlemmer legge ned arbeidet. Dette betyr at over 3300 statsansatte da vil være tatt ut i streik.

Akademikerne, en annen stor fagforening, forsterker også sitt streikeuttak fra mandag morgen. 378 nye medlemmer vil slutte seg til streiken, noe som bringer totalantallet streikende fra denne organisasjonen opp i over 2250 personer.

Konsekvensene for samfunnskritiske tjenester blir dermed betydelige. I tillegg til at politiets kapasitet rammes hardt, vil også passkontorer og grensekontroll bli berørt av de omfattende streikeutsakene. Situasjonen ser med andre ord svært alvorlig ut for viktige deler av beredskapen.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart