-->

29. april 2013

Ny bussterminal på Gardermoen ?


Blir det ny bussterminal på Gardermoen?
Miljøverndepartementet har behandlet reguleringsplanen for Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), og departementet går inn for at det bygges en ny bussterminal på hovedflyplassen.

Utgangspunktet for dette er at man ønsker å øke kollektivandelen fra dagens ca.67 til 75 prosent, gjennom å begrense biltrafikken til og fra flyplassen.
annonse


- Vi deler fullt ut departementets syn og holdning til dette, og vi støtter selvsagt et slikt forslag, men å bygge en ny bussterminal er i seg selv ikke nok til å lykkes med denne ambisjonen», sier Bjørn Østbye som er adm. direktør i Flybussekspressen.

Skal bli bedre kollektivtilbud til Gardermoen

- For at publikum skal oppleve busstransport til og fra flyplassen som en attraktiv reisemåte, må myndighetene i langt større grad legge til rette for bedre fremkommelighet for bussene. Dette gjelder både for Ring 2 og 3, samt E-6 mellom Oslo og Gardermoen. Uten en slik forbedring av fremkommeligheten vil bussene fortsatt stå i de samme køene som privatbilene, og forsinkelser, særlig i rush-tiden, blir ikke til å unngå.

For å begrense biltrafikken må man være villige til å ta i bruk virkemidler som både handler om tilgjengelighet på parkeringsplasser samt prisen for å parkere på flyplassen.

I forhold til en overordnet og tverrpolitisk ambisjon om at flere skal reise kollektivt, så er også de anløpsavgiftene som buss-selskapene må betale på bussterminaler (inkludert OSL) og skyss-stasjoner i Norge et område som myndighetene burde ta tak i. Disse anløpsavgiftene påfører vår næring millionbeløp i ekstra kostnader hvert år.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart