-->

6. desember 2015

Regjeringen lover enda dyrere flybilletter


Det skal bli enda dyrere å fly lover regjeringen (OSL AS)
Norwegian, SAS, Widerøe og NHO har i harde ordelag angrepet regjeringens økning av flyavgiften, som vil øke prisen med 88 kroner pr. tur.

Nå svarer regjeringens klimaminister på angrepene. 


– Vi skal nå jobbe dag ut og dag inn for å sikre at verden får en global avtale som kan sikre at våre barn og barnebarns fremtid på kloden vår.
annonse
Destination Beijing 300x250


Så blir det oppstandelse over at også flyselskapene og det norske folk må bidra med 88 kroner. Jeg vil ikke karakterisere det, men de skal vite følgende, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H), til vg.no .

– Bare en forsmak
– Dette er bare en forsmak på hva som kommer. Flyselskapene må venne seg til dette. Skal Norge klare å nå klimamålet om 40 prosent kutt av CO2-utslippene innen 2030, vil transportsektoren måtte ta en stor del.

– Prisene skal videre opp?
– Ja, folk må i fremtiden betale mer for å forurense og det er spesielt innen transport vi må få ned utslippene. Men det er altså slik at det vil skje samtidig som vi skal redusere det generelle skattenivået, gjennom arbeidet med grønn skattekommisjon som vi får overlevert onsdag: Tanken er at grønne skatter skal opp og røde skatter skal ned.

– Tror du folk er villig til å betale dyrere flybilletter for å bidra til at Norge skal nå sine klimamål?

– Jeg tror vi skal få til det, når vi gjør det i en slik skatteveksling. Norge har ikke noe valg. Vi har bestemt oss for å kutte og der det vil monne er innen transportsektoren.

Flyavgiften - samleside

– Kan du forklare hvorfor?
– Rundt 50 prosent av norske utslipp er i kvotepliktig sektor; olje og gass og vår industri. Innenfor kvotemarkedet skal det kuttes med 43 prosent. De resterende kuttene må tas innenfor andre felter, hvor transportsektoren først og fremst, og landbruket, er det to store utslipps-områdene. Derfor vil det komme avgifter på utslipp innen transportsektoren.

– Det må til
– Også for innenriks luftfart, der utslippene er omfattet av EUs kvotesystem, er det fornuftig at vi i tillegg øker den norske CO2-avgiften. Det må til for å stimulere til den omleggingen samfunnet vårt må gjennom på sikt, der CO2-prisene vil øke for alle sektorer, sier hun til avisa.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart