-->

8. desember 2015

Slik kan flyprisøkningen stanses


Departementet kan stoppe flyavgiften (Illustrasjonsfoto)
Tante Pose er her igjen. Denne gangen er hun ute og flyr:

I fjor ble det et voldsomt rabalder om innføringen av avgift på plastposer. Det ble stanset. Nå er det voldsomt rabalder om flyseteavgiften på 88 kroner. Samme bakvei er opprettet for å stanse den.


Mandag ettermiddag behandlet finanskomiteen i Stortinget flyseteavgiften. Deler av teksten er en blåkopi fra poseavgiften i fjor:
annonseI teksten om poseavgiften i 2014 stod det: «Oppstår det tvil om omfang av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet». Det skriver Verdens Gang.

Departementets bakvei
«Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke er overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfelle får en utilsiktet virkning».

I innstillingen fra finanskomiteen om flyseteskatten i 2015 står det:

«Oppstår det tvil om omfang av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet».

Regjeringen lover enda dyrere flybilletter

Og:
«Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke er overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfelle får en utilsiktet virkning».

Det er to prikk like formuleringer.

– Jeg leste meg tilbake og oppdatet at formuleringene er helt like, ord for ord, komma for komma, sier Sps finanspolitiske talsmann, Trygve Slagsvold Vedum.

I fjor ble det en heftig politisk debatt om den omstridte poseavgiften, som folk skulle betale for handleposen i butikken. Det ble sogar en debatt om hvem som skulle lyde tilnavnet Tante Pose; finansminister Siv Jensen (Frp) eller statsminister Erna Solberg (H). Det hele endte med at vedtaket ble trukket og folk slapp unna avgiften.

– Sikret seg
– Det var den type forbehold som gjorde at de kunne gå bort fra enigheten i fjor. Jeg kan ikke tolke det annerledes enn at noen har sittet og tenkt at dette er så gode formuleringer at vi bruker de også for flyseteskatten; de har funnet en vei ut, hvis de ønsker, sier Slagsvold Vedum. Han har ikke noe imot at regjeringen benytter bakveien.

– Når du må betale like mye for en kort tur mellom to byer i Nord-Norge som du må betale for en tur over Atlanteren, da tror jeg de etter høringsrunden vil komme til at avgjørelsen ikke er gjennomtenkt, eller overveid som det står. Da har regjeringen sikret seg, sier Slagsvold Vedum til avisa.

Venstre klimapolitiske talsmann, Ola Elvestuen, var med på forliket mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF om flyseteavgiften i høst. Han kan ikke se at det skal være noen grunn til å snu.

– Denne saken er ikke omstridt på samme måte. Hva er det de da eventuelt skal øke istedet: Bensinavgiften, CO2-avgiften. Vi har en enighet og jeg ser ingen grunn til å endre på den, sier han.

Den nye forskriften for skatter, avgifter og toll skal etter planen tre i kraft 1.april 2016.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart