-->

8. juni 2016

NHO klager flypassasjeravgiften inn til ESA


NHO klager flypassasjeravgiften inn til ESA (NHO Luftfart)
NHO Luftfart har sendt en klage til ESA om flypassasjeravgiften som ble iverksatt i Norge 1. juni.

– Avgiften innebærer en ulovlig forskjellsbehandling av flyselskapene, fordi bare de selskapene som har et booking-samarbeid, kan sikre at ikke passasjerene betaler avgiften to eller flere ganger, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.Avgiften gir etter NHO Luftfarts vurdering en urimelig dobbeltbeskatning av reisende i distriktene, og noen reisende kan risikerer å måtte betale miljøavgiften både to og tre ganger.
annonse
Did you know banner no


I tillegg gir avgiften en forskjellsbehandling av flyselskapene. I henhold til forskriften er transfer- og transittpassasjerer ikke avgiftspliktige», skriver NHO Luftfart i en pressemelding.

Uformell kontakt
ESA har hatt uformell kontakt med norske myndigheter i forkant av at avgiften ble innført, gjennom en såkalt pre-notifiseringsprosess.

I den forbindelse ble det ikke fattet noen formell beslutning av ESA om avgiftens lovlighet i forhold til statsstøtteregelverket.

Flypassasjeravgiften - samleside

«Etter vår vurdering er den informasjon som norske myndigheter ga ESA i sin pre-notifisering, mangelfull. Vi håper derfor at vi med denne klagen kommer med viktig tilleggsinformasjon som vil gi ESA et godt grunnlag for vurdere om det bør åpnes en formell undersøkelse i denne saken, herunder om flypassasjeravgiften utgjør ulovlig statsstøtte», står det i pressemeldingen.

Ikke statsstøtte
Flypassasjeravgiften innebærer en økt utgift på 88 kroner per passasjer per avgang fra norske flyplasser – med unntak av passasjerer som må ta flere fly med samme selskap på samme reise.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mente dette fritaket kunne innebære ulovlig statsstøtte, og avgiften, som skulle vært innført 1. mars, ble utsatt til 1. juni.

Etter en dialog mellom Finansdepartementet og ESA kom ESA fram til at fritaket ikke er å anse som statsstøtte, ifølge Finansdepartementet.

Nå må ESA se på saken på nytt etter klagen fra NHO Luftfart.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart