-->

19. august 2020

Widerøe kutter i rutetilbudet

Kutter tilbudet på kommersielle ruter (osloairports.com)

Som følge av en betydelig svikt i etterspørselen etter flyreiser som følge av Covid-19 pandemien, samt bortfall av statlig kjøp og lettelser i avgifter, reduserer Widerøe tilbudet på en rekke kommersielle kortbanestrekninger. Destinasjoner som får et redusert tilbud er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden.
annonse


Widerøe har i flere år slitt med lønnsomheten på kommersielle kortbaneruter. Koronapandemien har medført en kraftig svekkelse av etterspørselen etter flyreiser i Norge, noe som har svekket lønnsomheten ytterligere. Samferdselsdepartementet har sørget for kjøp av et minimumstilbud på kommersielle kortbaneruter siden mars for å sikre kritisk infrastruktur i distriktene. Dette kjøpet opphører fra oktober.

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. september

Norske myndigheter var også tidlig ute og besluttet lettelser i skatter og avgifter for å avhjelpe en kriserammet luftfartsnæring. Disse lettelsene opphører 31.oktober. Med den markedssituasjonen vi ser fremover og de rammebetingelser som vil gjelde, er Widerøe dessverre nødt til å redusere tilbudet på en rekke kommersielle kortbaneruter, opplyser selskapet onsdag formiddag.
 - Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer som vi nå er nødt til å gjøre. Dessverre har vi ingen valg og er nødt til å tilpasse oss de rammebetingelsene og etterspørsel som til enhver tid gjelder, sier Christian Skaug, Kommersiell Direktør i Widerøe. Vi er et kommersielt selskap som kjemper for å overleve midt i en pandemi. Uten statlig hjelp klarer vi dessverre ikke å opprettholde disse rutene, og det er vi oppriktig lei oss for, sier Skaug.
Følgende endringer iverksettes fra 1.oktober:
  • Direkteruten fra Skagen til Tromsø kuttes. Passasjerer som skal til/ fra Tromsø må da reise via Bodø. Widerøe beholder to daglige avganger mellom Bodø og Skagen.
  • Selskapet fjerner formiddagsavgangen fra Vadsø til Tromsø og går da fra 2 daglige avganger til 1 avgang.
  • Videre går de fra 2 til 1 daglig avgang Kirkenes og Tromsø.
  • Så kuttes det fra 4 til 3 daglige avganger mellom Florø og Bergen.
  • De går fra 2 til 1 daglig avgang mellom Florø og Oslo.
  • Det kuttes fra 2 til 1 daglig avgang mellom Hovden og Oslo. Det vil fortsatt være et tilbud via Sogndal.
Anbudsrutene (FOT-rutene) som Widerøe flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet berøres ikke av endringene.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart