-->

28. oktober 2020

Rundt 200 europeiske flyplasser kan gå over ende

Nærmere 200 europeiske flyplasser kan gå over ende (Illustrasjonsfoto Frankfurt lufthavn)

Bransjeorganisasjonen Airports Council International Europe (ACI Europe) advarer nå mot at rundt 200 flyplasser i Europa kan gå konkurs de neste månedene. Organisasjonen har kartlagt den økonomiske statusen til flyplasser over hele Europa, og har konkludert med at 193 av flyplassene har det så dårlig økonomisk, at konkurs kan bli eneste utvei.
annonse

Det er den dystre spådommene fra flyplassenes internasjonale bransjeorganisasjon, som ble lagt fram tirsdag. 

ACI Europe mener de europeiske regjeringene må gå inn og gi den nødvendige støtten til europeiske flyplasser, som til sammen genererer rundt 277 000 arbeidsplasser og bidrar med 12,4 milliarder euro til det europeiske brutto nasjonal produktet (BNP).

Flygninger til Norge med bekreftet Coronasmitte om bord

Har mistet 1,3 milliarder passasjerer
Samtidig presenterte ACI Europe nye data som viser at passasjertrafikken på Europas flyplasser har falt med 75% i første halvdel av oktober, sammenlignet med samme periode i fjor, mens flyplasser fra januar til slutten av september mistet totalt 1,29 milliarder passasjerer. sammenlignet med samme periode året før.
- Tallene vi publiserer i dag tegner et dramatisk, dystert bilde. Åtte måneder inn i krisen bruker alle Europas flyplasser penger på å holde åpent, mens inntektene langt fra kan dekke driftskostnadene - for ikke å nevne kapitalkostnadene, sa Olivier Jankovec, administrerende direktør i ACI Europe.
Gjelden har økt kraftig
I følge bransjeorganisasjonen er det hovedsakelig regionale flyplasser som står i fare for å bli erklært insolvent de neste månedene, men de store europeiske flyplassene og knutepunktene er heller ikke immun mot den svært vanskelige, økonomiske situasjonen.

De største flyplassene har sagt opp tusenvis av ansatte, kuttet kostnader og tyr til finansmarkedene for å sikre likviditet. Denne plutselige gjeldsøkningen, som bare for de 20 største europeiske flyplassene utgjør 16 milliarder euro, tilsvarer nesten 60 prosent av flyplassens inntekter i et normalt år.

Bransjeorganisasjoner vil ha test framfor karantene

 - Midt i en ny bølge er det fortsatt vår primære utfordring å skape trygge flyreiser. Det er avgjørende at vi reduserer risikoen for import og spredning så mye som mulig. Men vi kan absolutt gjøre en mye bedre jobb med å redusere denne risikoen ved å teste flypassasjerer i stedet for med karantene som ikke kan håndheves, sier Jankovec.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart