-->

11. juni 2021

Avinor: Testing og restriksjoner gir timelange køer på flyplassen

Økt mengde av kontroller har allerede gitt timelange køer (Illustrasjonsfoto)

Etter over et år med rekordlav trafikk forbereder Avinor seg nå til å ta imot flere reisende i tiden fremover. Myndighetenes strenge innreiserestriksjoner, og økt dokument- og grensekontroll har allerede ført til køer på 5-6 timer.
annonse

For de som skal reise til og fra utlandet vil det bli en annen reiseopplevelse enn det man er vant til fra før pandemien.

På grunn av myndighetenes strenge innreiserestriksjoner og generelle smittevernskrav er det behov for økt dokumentkontroll, utvidet grensekontroll, testing, krav om avstand og opphold på karantenehotell.

Dette medfører store endringer i passasjerstrømmene på flyplassene i Norge. Dette betyr at spesielt utlandsreisende må forvente køer og tidvis lang ventetid i tiden fremover. For å hindre importsmitte må alle som ankommer Norge fra utlandet fremvise dokumentasjon for grensepolitiet. Kontrollene foretas stor grad manuelt.

Fullvaksinerte eller de som har hatt Covid-19 de siste 6 månedene slipper innreisekarantene fra fredag 11. juni

De største utfordringene kommer på Norges mest trafikkerte flyplass, Oslo lufthavn.

- Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for god flyt i de arealene vi har, men med restriksjonene som fortsatt gjelder for utenlandsreisende må det forventes at køer vil oppstå, sier lufthavndirektør, Stine Ramstad Westby. Dette gjelder spesielt på ankomst utland hvor grensekontrollen tar vesentlig lenger tid enn normalt.


 - Enkelte dager har vi hatt køer på opptil 5-6 timer, og uten større endringer i innreiserestriksjonene fra myndighetene forventer vi at denne situasjonen vedvarer og også kan forverres i tiden fremover, da flere skal ut og reise, fortsetter hun.

Utenlandsreisende må forberede seg godt - også på avgang
Krav til dokumentasjon, oppmøtetid og lignende vil variere fra flyselskap til flyselskap, men spesielt reisende som skal til utlandet anbefales å beregne ekstra god tid. Per i dag må alle som skal reise til utlandet sjekke inn via bemannede skranker. Dette skyldes omfattende krav fra myndighetene til reisedokumentasjon på grunn av koronasitasjonen.

Det er derfor enda viktigere enn før at de som skal reise til og fra utlandet holder seg oppdatert på informasjon som kommer fra flyselskapet / reiseselskapet, og sette seg inn i hvilke krav som stilles til dokumentasjon når man reiser inn og ut av landet. Dette kan være med på å bidra til kortere ventetid.

- Jeg vil oppfordre alle som skal reise om å ha tålmodighet og ta hensyn til medpassasjerer og ansatte på lufthavnen, sier Westby. Vi ser frem til at de reisende kommer tilbake til flyplassene våre, men vi vet at situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres eller at kontrollene kan automatiseres. Passasjerene må være forberedt på køer og ventetider, og vi klargjør nå midlertidige arealer for å tilrettelegge for dette, forklarer hun.

Hygienesmart: Sjekk inn og reis berøringsfritt 

Avinor samarbeider tett med myndighetene for å se på grep som kan øke kapasiteten i takt med at trafikken kommer tilbake.

Mer normal situasjon på innland
For de som skal reise innenriks i Norge forventer Avinor en mer normal situasjon. Innenlandsreisende trenger ikke vise frem noen spesiell dokumentasjon og kan bruke selvbetjente innsjekkingsautomater som vanlig. De som skal fly innenlands må likevel være forberedt på at det kan oppstå noe køer også her, spesielt på grunn av avstandskravene som gjør at de reisende må spre seg ut over et større areal enn vanlig.

De reisende bes om å bidra der de kan for å sikre godt smittevern.

Gardermoen er blant de beste på smittevern 

- De generelle rådene om å bruke munnbind og holde deg hjemme hvis du er syk gjelder også når du skal ut og reise fra Avinors lufthavner, sier Ramstad Westby. I tillegg til at vi har ansatte som skal hjelpe til med å kunne holde avstand minner vi om at den enkelte selv er ansvarlig for å følge myndighetenes råd og ta hensyn til andre.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart