-->

14. oktober 2022

Best i Europa på grønne landinger

Prosedyrer som reduserer miljøavtrykket til luftfarten, er viktige fokusområder (Avinor)

Ferske tall fra Eurocontrol, Europas fellesorgan for flykontroll, viser at Oslo Lufthavn er best i Europa på grønne landinger og avganger som sparer utslipp og reduserer støy.


Eurocontrol publiserer månedlige data for alle Europeiske lufthavner med målinger av såkalte «Continous Descent Operations» (CDO) og «Continous Climb Operations» (CCO). CDO defineres som en uavbrutt nedstigning fra marsjhøyde til landing.

– Dette innebærer at flygningen kan fly «på tomgang» og nærmest glidefly inn til flyplassen uten å måtte flate ut i høyder underveis. Dermed reduserer motorbruk, flyselskapene sparer drivstoff og kostnader, utslippene går ned og flyene støyer mindre, forteller sjef for innflygingskontrollen i Avinor Flysikring AS, Bjørn Pedersen Skjælaaen.

Regn ut CO-2 avtrykket ditt for flyreisen 

For avganger gjelder samme prinsippet hvor en avgang som får klatre uavbrutt til marsjhøyde reduserer både støy og drivstofforbruk, og dermed reduserer miljøavtrykk og naboplager.

– For innflygingskontrollen og tårnkontrolltjenesten i Avinor er dette et viktig kriterie i våre prosedyrer. Både fordi det reduserer utslippene, men også fordi det reduserer flystøy for naboene våre under landinger, tilføyer han.

Oslo lufthavn kommer i undersøkelsen til Eurocontrol best ut blant de 25 største flyplassene i Europa. I gjennomsnitt flyr nesten 6 av 10 fly såkalt CDO-landinger, samtidig som de som må flate ut gjør dette i høyere høyder enn andre Europeiske lufthavner.

Stockholm og København er neste på lista, med ca. 50 prosent av denne typen landinger. For avganger klatrer mer enn 9 av 10 avganger fra Oslo Lufthavn uavbrutt til marsjhøyde.

Fakta om Continous Descent Operations (CDO) – Uavbrutte nedstigninger
  • Uavbrutte nedstigninger handler om at et fly blir så høyt som mulig, så lenge som mulig, før det går inn for landing. Under landing er målet å være kortest mulig i lav høyde og med en jevnest mulig nedstiging. Dette sparer både drivstoff og reduserer støy for nærmiljøet til flyplassen.
  • Tallene fra Eurocontrol er hentet inn fra januar-august i 2022
  • Tallene er for de topp 25 beste flyplassene på dette feltet i Europa
  • Oslo lufthavn topper både bruken av CDO og har lavest utslipp per landing blant de 25 flyplassene i undersøkelsen
  • En rekke flyplasser bruker CDO og dette fører til store kutt i CO2-utslippene fra flytrafikken

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart