-->

29. november 2022

Unngår SAS-streik til jul

SAS og de kabinansattes foreninger er kommet til enighet 📷 SAS

Det er oppnådd enighet om en ny tariffavtale mellom SAS og kabinforeningene i selskapet, dermed unngår flyselskapet en ny storstreik rett før jul. Avtalen sikrer et lønnstillegg for flyselskapets kabinansatte i Norge.


- Det har vært helt uaktuelt for oss å gå ned i lønn. Nå får de kabinansatte et lønnstillegg på 3,7 prosent, sier leder i Norsk kabinforening (LO) Bjarte Stedje og legger til:

- Det har vært svært krevende forhandlinger. SAS møtte til meklingen med krav om lengre arbeidsdager, lengre arbeidsperioder og dårligere forutsigbarhet.

De kabinansatte i SAS var klar til å ta ut rundt 500 medlemmer ut i streik om partene ikke ble enige, men enigheten nå gjør at SAS unngår konflikt rett før en travel julehøytid.

Fare for mer streik i SAS 

- Jeg er glad for at vi har lykkes med å komme frem til en avtale som både gir mer i lønn til våre medlemmer og som tar hensyn til den krevende situasjonen som SAS er i, sier Stedje.

Lønnstillegget på 3,7 prosent gjelder fra 01.01.2023. I tillegg har partene blitt enige om at de kabinansatte i SAS er sikret et lønnstillegg til våren som minimum tilsvarer det frontfaget kommer frem til.

Godt fornøyd
Nestleder i Parat-tilsluttede SAS Norge kabinforening (YS), Eli Prestårhus sier kabinansatte har en for lav lønn, men er fornøyd med resultatet.

– Med det utgangspunktet vår arbeidsgiver hadde i dette oppgjøret, der det skulle spares flere hundre millioner, har vi grunn til å være godt fornøyd med resultatet som nå er oppnådd, sier hun.

Kabinansatte jobbet for å unngå streik
Pilotene måtte som kjent streike for å bli enige med SAS-ledelsen i sommer.
 
– Vi var forberedt på konflikt også for våre medlemmer, men har hele tiden jobbet for å finne løsninger. Det har vi nå klart, sier Prestårhus.

Hun mener samtidig SAS har fått en god avtale som er med på å sikre fremtiden for ansatte og selskapet.
 
– Fra vår side har vi gitt selskapet større fleksibilitet, noe som blir viktig i konkurransen fremover, sier Prestårhus.

Den nye kollektivavtalen har en varighet frem til 31. mars 2024.

SAS uttaler:
– Det er viktig at vi har fått en avtale med de norske kabinforeningene. Vi vil nå fortsette arbeidet med SAS FORWARD-planen og sikre at vi får levert på den i sin helhet. Og ikke minst sørge for våre reisende og den viktige juletrafikken som nå står for døren, sier forhandlingsleder i SAS, Svein Henriksen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart