-->

23. oktober 2023

Avinor velger Telia som pilotpartner på 5G

Avinor velger Telia som pilotpartner på 5G 📷 Roboxi

Avinor har valgt Telia som samarbeidspartner for å se på muligheter 5G gir innen digitalisering og effektivisering av flyplassdrift, samt bærekraftig utvikling av luftfarten. Ett av prosjektene skal blant annet teste 5G for å styre en robot som har som formål å effektivisere driften av takse- og rullebaner.
annonse

Ifølge Ole Petter Røstad, prosjektleder og forretningsutvikler i Telia Norge, skal pilotprosjektet teste hvordan styring og overføring av data fungerer over både 5G-nettet og Wi-Fi. Telia skal bistå Avinor med å bygge kompetanse på modeller for sammenkobling av datasystemer, 5G-funksjonalitet og -egenskaper, samt få generell kunnskap om 5G og private mobilnett. Avinor skal også sammen med Telia identifisere og dokumentere hvordan 5G som en del av Avinors kommunikasjonsinfrastruktur kan understøtte digitalisering og automatisering av selskapets ulike driftsprosesser.

Les også: Ny robot skal bidra til å sikre Avinors rullebaner  

Dette er et spennende samarbeidsprosjekt for Telia, og de er stolte over å få lov til å bidra med sin 5G-kompetanse til Avinor og sammen finne ut hvordan den nye mobilteknologien kan skape verdi for dem. Telia har gjennom flere år samarbeidet med en lang rekke kunder og partnere for å teste ut ny teknologi, deriblant Forsvaret og Posten. Denne type samarbeid er meget godt egnet for innovasjon, og de har opparbeidet seg solid erfaring og mye kompetanse fra slike prosesser.

Et konkret eksempel på hva Avinor og Telia skal teste ut er robotisering på flyplassområdene på Sola og i Alta med en selvgående robot utstyrt med kameraer, sensorer og mulighet for bevegelig arm. En av robotens viktigste oppgaver er å sjekke landingslys langs flystripa, og den skal også oppdage og jage fugler, oppdage og fjerne fremmedelementer som kan skade fly, inspisere gjerder og identifisere sprekker i asfalten. For å få til dette har Avinor behov for såkalte kommunikasjonsbærere. Pilotprosjektet ønsker å teste hvordan styring og overføring av data fungerer over både 5G-nettet og Wi-Fi.

5G-samarbeidet med Avinor vil gi Telia innsikt i hvordan 5G kan brukes til helt konkrete og svært effektive løsninger på norske flyplasser. Teknologien finnes her nå, og det er opp til oss å utforske hva vi kan bruke den til. Det gleder vi oss til å gjøre sammen med Avinor.

Artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet Perplexity, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart