-->

20. november 2023

Widerøe tildelt resterende anbudsruter fra april 2024

Widerøe har vunnet resten av anbudet på FOT-rutene 📷 Sebastian B. Føleide/ Widerøe

Widerøe har med stor glede mottatt tildelingen av de siste rutepakkene i anbudet som skal flys fra og med 1. april 2024. Dette markerer begynnelsen på en omfattende høringsrunde med lokalt berørte parter før den endelige rutetabellen fastsettes.
annonse | bagbrokers | black week | 20-50%


Justeringer av den foreslåtte tidtabellen vil bli gjennomført under forutsetning av at det ikke bryter anbudskrav, forverrer tidtabellen på andre destinasjoner eller øker driftskostnadene utover de økonomiske rammene avtalt med Samferdselsdepartementet.

Det er mange lokalsamfunn som skal høres, og selskapet ber derfor om tålmodighet og forståelse da det kan ta noe tid før en endelig tidtabell er på plass. Høringsrundene vil starte på Helgeland og deretter gradvis bevege seg rundt i landet.

Les også: DAT vinner tre anbudsruter fra Oslo  

Alle ruter er allerede tilgjengelige for bestilling, og maksimalprisen for anbudsruter vil bli halvert fra 1. april. Selv om rutetabellene kan bli justert, er de nye prisene allerede implementert i systemet. Widerøe forventer økt etterspørsel, spesielt for de mest populære avgangene, etter den betydelige prisreduksjonen. Derfor anbefales det å være tidlig ute med å bestille billetter for de mest populære avgangene, da disse forventes å fylles raskt.

Kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug, uttrykte stor glede over tildelingen av de resterende anbudsrutene og muligheten til å tilpasse rutetabellene så godt som mulig innenfor de gitte rammene. 

Han påpekte at dette representerer det største priskuttet for anbudsruter i nyere historie og er gode nyheter for de som er avhengige av fly som kollektivtransport.

Skaug uttrykte også spenning rundt hvordan dette vil påvirke etterspørselen og forventer endringer i bookingmønsteret som følge av de nye prisene. Han avsluttet med å understreke viktigheten av å være tidlig ute for å sikre billetter til de mest populære avgangene.

Denne utviklingen forventes å ha en betydelig innvirkning på flytrafikken i Norge, spesielt for de i fjerntliggende og regionale områder, og sannsynligvis vil føre til endringer i reisemønstre og tilgjengelighet.

Totalt ble Widerøe tildelt 18 ruter, fra Vestlandet, via Midt-Norge til Nord-Norge.
For Oslo sin del skal selskapet fly:
  • Ørsta-Volda – Oslo
  • Førde – Oslo
  • Sogndal – Oslo
  • Sandane – Oslo

Rutene fra Røros, Stord og Florø til Oslo ble tildelt i begynnelsen av oktober, det kan du lese mer om her

Artikkelen er laget med hjelp av et KI-verktøy basert på ChatGPT, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart