-->

4. desember 2023

Liten økning for Widerøe i november

Flere fløy med Widerøe i november 📷 Widerøe

November fortsetter trenden fra september og oktober og viser en svak økning i antall passasjerer. Widerøe fortsetter å justere tilbudet inn mot forventet etterspørsel og sesongmessige variasjoner, og har kuttet produksjonen med 3,8 prosent mot fjoråret.
annonse | cg.no
50% på Porsgrund Porselænsfabrik Nisseservise

Trafikktallene for november viser en svak økning i antall passasjerer sammenlignet med september og oktober. Widerøe har justert sitt tilbud i tråd med forventet etterspørsel og sesongvariasjoner, noe som har resultert i en økning av kabinfaktoren på litt over tre prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen, uttrykker tilfredshet med selskapets ytelse, og påpeker at den økonomiske situasjonen har gjort kundene mer prisbevisste, noe som har ført til endringer i bookingmønsteret.

Etterspørselen fra forretningsmarkedet er sterkere enn på samme tidspunkt i fjor, mens etterspørselen fra ferie- og fritidsmarkedet har svekket seg. Dette kan delvis tilskrives renteøkninger, generell prisvekst og fokus på innstramminger. Widerøe har også mottatt tildelingen av de siste rutepakkene i anbudet som skal flys fra og med 1. april 2024, og selskapet forventer økt etterspørsel, spesielt på de mest populære avgangene, etter at maksimalprisen på anbudsruter halveres fra 1. april.

Juletrafikken forventes å bli travel, i følge kommersiell direktør Christian Skaug er julebestillingene betydelig opp fra i fjor, og det er fortsatt billetter tilgjengelig for de som er fleksible med reisedatoer. Han påpeker imidlertid at det begynner å haste veldig å bestille for de mest populære avgangene mellom sør og nord 21. og 22. desember.

Artikkelen er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart