-->

11. mars 2024

Fanget opp 1450 uautoriserte droneflyvninger på et år

Uautoriserte droneflyvninger øker faren for kollisjoner med andre luftfartøy 📷 Avinor/ Catchlight

Ny teknologi har på et år fanget opp over 1400 ulovlige droneflyvninger rundt de Avinorflyplassene som har det nye systemet på plass.
annonse

Etter en økende problematikk med uautoriserte droneflyvninger i nærheten av Avinors lufthavner, ble det i 2023 etablert et senter for droneovervåkning. I løpet av det første året med dronedeteksjon har Avinor fanget opp 1450 uautoriserte droneflyvninger ved de lufthavnene hvor teknologien tillater måling av både autorisert og uautorisert aktivitet.

Anders Kirsebom, konserndirektør for regionale lufthavner, uttaler at det reelle antallet uautoriserte droneflyvninger på landsbasis sannsynligvis er enda høyere. Konsekvensene av slike flyvninger er mange, inkludert økt arbeidsmengde hos lufttrafikktjenesten, politiet og andre involverte parter, samt forsinkelser i flytrafikken og potensiell fare for kollisjoner med andre luftfartøy.

Halvparten av alle droneflyvninger rundt Avinors lufthavner er uautoriserte, noe som har ledet til et tett samarbeid mellom Avinor, politiet og Luftfartstilsynet. Med en økning i antall droner i norsk luftrom hvert år, er sikker integrering av droner rundt norske flyplasser avgjørende. Avinor jobber aktivt med nøkkelaktører som Norsk Luftambulanse og dronebransjen for å sikre trygg integrering av droner. Appen Ninox Drone har sett en betydelig økning i antall innmeldte droneflyvninger i 2023, noe som viser positiv utvikling.

Regjeringen har uttrykt ønske om å styrke innsatsen mot ulovlig droneflyvning, blant annet ved å vurdere forhåndsregistrering av droneflyvninger i visse områder og et nasjonalt droneovervåkningssenter. Avinor støtter disse tiltakene for å sikre trygg styring av dronetrafikken.

Det understrekes at alle som opererer droner må følge trafikkreglene for egen og andres sikkerhet. Droner er en del av lufttrafikken, og det er viktig at operatører er ansvarlige og følger regelverket. Avinor oppfordrer til lovlig bruk av droner for å sikre trygg og effektiv luftfart.

Seks kjøreregler for lovlig droneflyvning
  • Registrer deg og ta eksamen på flydrone. no
  • Last ned appen Ninox Drone, gjør deg kjent med forbudssoner og registrer flyvningen din.
  • Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
  • Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  • Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldende sikkerhetsavstander.
  • Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se Datatilsynets nettsider for mer informasjon

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart