-->

18. mai 2012

LO positive til flybonus

Illustrasjonsfoto
LO ønsker ikke at Norge skal være eneste land i Europa med forbud mot bonuspoeng på innenlands flyruter, derfor åpner de for flybonus over hele landet, og ikke bare på utvalgte strekninger.

Konkurransetilsynet har foreslått at det skal bli mulig å opptjene flybonuspoeng på tre strekninger, rutene mellom Oslo og Stavanger, Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim. LO mener dette er for smått og mener det bør bli anledning til å opptjene flybonuspoeng på hele det norske innenriksnettet.

annonse


LO skriver i sin høringsuttalelse, som nå er oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, at det ikke er riktig at Norge skal være det eneste landet i Europa som har et slikt forbud. LO vil derfor oppheve forbudet som ble innført i 2002 for å gi drahjelp til å starte lavprissatsingen til Norwegian.

Ville kommet uansett
- Norwegian har hatt en kraftig vekst og hentet nye passasjerer til det norske innenriksmarkedet. Men også på det europeiske markedet, der det ikke er bonusforbud, har selskapet vokst. Det blir derfor feil å hevde at den norske situasjonen utelukkende er et resultat av bonusforbudet. Dette er en passasjervekst som vi har sett overalt hvor lavprisselskaper har startet flyvninger. Veksten var i gang før Norwegians inntreden og uavhengig av bonusforbudet, mener LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.

SAS: hele Norge må få de samme fordelene

LO viser også til at Norwegian har klart seg godt i markedet i andre land uten bonusforbud, og mener forbudet dessuten er en konkurransemessig ulempe for SAS som ikke får tilby sine kunder et helhetlig fordelsprogram. LO viser til at Norwegian de senere årene har vokst først og fremst i utlandet.

Dette har skjedd i sterk konkurranse med andre selskaper og i markeder hvor bonusprogrammer har vært gjeldene, skriver LO i sin høringsuttalelse. Organisasjonen mener dessuten at Norwegian uttalelse om at de må vurdere å legge ned ruter i Norge, hvis bonusforbudet oppheves, ikke holder.
- Rutestrekninger blir vurdert ut i fra selskapets strategi og økonomi, uavhengig av bonusprogrammer, mener LO, som heller ikke støttet forbudet da det ble innført i 2002.

Forbrukerombudet ønsker fortsatt forbud mot flybonus

Norwegian kjemper i mot
å lempe på forbudet. Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik sier til Aftenposten, at hun er skuffet over LOs holdning, og mener et bonusforbud vil sikre høy aktivitet i næringen og dermed også arbeids-plasser - ikke minst i didtriktene.
- Vi mener bonuspoeng låser passajerene til et foretrukket selskap der de samler bonus, og der prisene spiller mindre rolle. Dette vil etterhvert gi høyere billettpriser, det mener også Konkurrransetilsynet. Mange reiser på jobbreiser med fly, og spørs det om man ønsker at private og offentlige reisebudsjetter skal bli brukt til å finansiere kostbare bonusprogrammer som bare fordyrer billetten for alle andre, sier Skånvik. Hun sier at hun ikke registrerer noe krav i det norske folk om å få tilbake bonusordningen på innenriks luftfart.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart