-->

11. februar 2013

Sultne og tørste flypassasjerer


Illustrasjonsfoto
Flypassasjerene ved de fire største lufthavnene i Norge bruker rundt halvtimen av flyplassoppholdet sitt til å spise og drikke. Taxfree-besøket går derimot unna på rundt et kvarter.Tallene fremkommer i en ny undersøkelse gjennomført av DKMA (Damien Kobel/Mark Adams) i regi av den europeiske interesseorganisasjonen for lufthavner ACI (Airport Council International).
annonse


Det er de fire Avinor-lufthavnene Oslo lufthavn Gardermoen, Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Trondheim lufthavn Værnes, hvor den norske delen av undersøkelsene er gjennomført. Undersøkelsen tar blant annet for seg hvor lang tid passasjerene bruker på henholdsvis handling og restaurantbesøk.

Mest sultne i Stavanger?
I Stavanger bruker gjennomsnittspassasjeren rundt 30 minutter på å spise og drikke, mens ved Oslo, Bergen og Trondheim lufthavn setter passasjerene av mellom 20 til 25 minutter til restaurantbesøket. På shopping, enten det dreier seg om taxfree på utland – eller butikkbesøk på innland, bruker de fleste rundt et kvarter. Unntaket er på Oslo lufthavn Gardermoen, der passasjerene gjerne bruker nærmere 20 minutter på å handle.

Så lenge venter du på bagasjen

-Dette viser at kundene gjerne bruker tid i butikker og restauranter dersom tilbudsomfanget og kvaliteten er god – og tilpasset passasjerenes behov, sier sjef for marked og kommersiell utvikling i Avinor, Øystein Høsteland Sundby.

Menn flyr mest
Undersøkelsen viser at menn er i et klart flertall blant passasjerene. Hele 65 prosent av passasjerene ved Stavanger lufthavn er menn, 62 prosent i Bergen, 55 prosent i Trondheim - og 54 prosent på Oslo lufthavn. Dette er i tråd med tidligere reisevaneundersøkelser som viser at spesielt den høye andelen menn i gruppen forretningsreisende gir denne type utslag.

Så lenge er vi på flyplassen

-For Stavanger lufthavn, Sola er det avgjørende at vi blir kjent med kundene våre gjennom både egne og internasjonale undersøkelser. Kunnskapen dette gir oss, er verktøyet vi trenger for å utvikle et service- og tjenestetilbud tilpasset behovene til en sammensatt og svært internasjonal kundegruppe, sier kommersiell sjef ved Stavanger lufthavn Sola, Ina Eldøy.

Høy reiseaktivitet i oljehovedstaden
Ved Stavanger lufthavn finner man passasjerene med den høyeste gjennomsnittsinntekten – og de gjennomfører fleste reiser; 9,45 reiser per år i snitt. Dette kan utvilsomt forklares ved at oljeindustrien trekker til seg mange forretningsreisende og sørger for gode inntekter hos lokalbefolkningen. I Bergen og Trondheim reiser gjennomsnittspassasjeren med fly cirka 9 ganger i året – og på Oslo lufthavn 8 ganger i året. Stavanger lufthavn Sola er også den eneste av de største Avinor-lufthavnene som har et flertall av forretningsreisende, nærmere bestemt 52 prosent. Ved Oslo lufthavn er andelen forretningsreisende 36 prosent, i Bergen 37 – og i Trondheim 38 prosent ifølge undersøkelsen fra DKMA.

I alt er over 200 lufthavner over hele verden med på undersøkelsen – og 100 bare i Europa.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart