-->

9. juni 2022

Fare for SAS-streik når sommerferien starter

Det kan bli streik i SAS fra slutten av juni (SAS Facebook)

Det ble ingen streik blant pilotene i SAS i påsken, men nå har pilotene i selskapet levert plassoppsigelse og varslet mulig streik når sommerferien begynner.


Pilotene møtes med krav på 30% nedgang på allerede konkurransedyktige vilkår, samtidig som at jobbene deres flyttes ut i bemanningsbyråer.

SAS-ledelsen har brukt pandemien til å si opp nesten halvparten av pilotene i selskapet. Disse har alle fem års rett til å få jobben sin tilbake, før SAS kan ansette nye piloter. Til tross for store protester fra ansatte, har SAS-ledelsen opprettet to nye datterselskaper etter bemanningsbyrå-modellen, kalt Connect og Link. Disse selskapene er malt i SAS-farger og skal ta over fly og ruter som SAS opererte før pandemien.

SAS kutter 4000 flighter i sommer 

76 års samlet flygererfaring på det krevende rutenettet i Skandinavia byttes nå ut med nyansatte fra hele verden på dårligere vilkår i disse bemanningsselskapene, mens 450 av de oppsagte SAS-piloter fortsatt er arbeidsledige.

Tariffavtalene mellom SAS Pilot Group (SPG) og SAS gikk ut 31. mars, og tarifforhandlingene ble brutt 29. mars da SAS-ledelsens omfattende krav om 30% nedgang i vilkår ikke kunne aksepteres av SPG.

Ingen påskestreik i SAS 

På siden av tarifforhandlingene har SPG hatt samtaler med SAS-ledelsen for å forsøke å finne en løsning. SPG har lagt frem tilbud på betydelige besparelser, men med et motkrav om at alle SAS-piloter skal omfattes av samme tariffavtale. SAS-ledelsen har avvist disse forslagene, og SPG ser ingen annen mulighet enn å varsle om plassoppsigelse og å søke en løsning gjennom mekling.

SPGs leder Martin Lindgren sier:
- SAS-ledelsen har konstruert en selskapsstruktur som bryter mot den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Hvis SAS kan opprette bemanningsselskaper og på den måten omgå overenskomster og avtaler med deres ansatte, hvorfor kan ikke andre bedrifter gjøre det samme? Dette er derfor en viktig kamp for alle skandinaviske arbeidstakere.

- SAS-ledelsen må nå velge samarbeid fremfor konflikt med sine ansatte, det er den eneste muligheten selskapet har til å komme seg gjennom den finansielle krisen pandemien har satt SAS i. Pilotene har alltid vist stor velvillighet til å hjelpe selskapet gjennom kriser, og pilotene er klare til å ta ansvar igjen. Men hvem vil investere i en virksomhet som prøver å bli kvitt deg?

Meklere fra tre land blir nå kalt inn for å prøve å hjelpe partene med å finne en løsning. Hvis ingen avtale kan oppnås gjennom mekling, kan en streik bryte ut 29. juni.

- Det hviler et stort ansvar på SAS-ledelsen for å unngå en mulig streik. Man har brukt mye ressurser på å bryte den skandinaviske modellen og angripe sine ansatte. Vi har stått overfor ultimatumer som er helt umulige å forholde seg til og som nå blir tvinger oss til å gå denne veien. Pilotene krever ikke mer enn at ledelsen forholder seg til partssamarbeidet og et seriøst arbeidsliv, sier Lindgren.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart