-->

8. mai 2024

Flyteknikere og arbeidsgiver i brudd - ber om mekling

Brudd mellom Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) og NHO Luftfart 📷 illustrasjonsfoto

Forhandlingene mellom Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) og NHO Luftfart har brutt sammen, og partene ser seg nødt til å søke bistand fra Riksmekleren.
annonse


Etter kun ett døgn med forhandlinger ble det erklært brudd. NFO-leder Jan Skogseth uttrykker bekymring for at partene ikke har klart å finne felles løsninger på sentrale spørsmål som angår medlemmenes grunnleggende rettigheter.

Han kaller det NHO Luftfart driver med for fagforeningsknusing, og sier:

 - Vi ser oss nødt til å ty til Riksmekleren i et siste forsøk på å komme til enighet med arbeidsgiver.


NHO Luftfarts administrerende direktør, Erik Lahnstein, bekrefter at det ble brudd i forhandlingene. Han medgir at det er en viss avstand mellom partenes posisjoner, men avviser Skogseths anklager om fagforeningsknusing.

Fare for pilotsteik i Norwegian i sommer
 
Fare for streik og flystans
NFO representerer rundt 500 flyteknikere i selskaper som Norwegian, SAS, Widerøe og flere andre. Dersom meklingen hos Riksmekleren heller ikke fører frem, kan det utløse streik, noe som kan medføre at fly, blant annet i ambulansetjenesten, settes på bakken.

En lignende konflikt oppsto i 2022, da regjeringen til slutt måtte gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å få avsluttet streiken, som ble begrunnet med fare for liv og helse.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart