-->

27. mai 2024

Ingen streik ved flyplassene

Unngikk streik etter å ha meklet 13 timer på overtid 📷 illustrasjonsfoto Menzies Aviation

13 timer på overtid ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enig om en ny avtale på flyoverenskomsten, og unngår dermed streik.
annonse


Mandag ettermiddag ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en løsning på flyoverenskomsten, og alle ansatte som er omfattet av overenskomsten skal gå på jobb som normalt.

Dag-Einar Sivertsen, leder for Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon, uttrykker tilfredshet med den oppnådde avtalen, som han mener vil gi medlemmene gode resultater.

 - Vi er veldig fornøyde med å ha kommet i mål etter en svært krevende mekling. Denne avtalen gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier Sivertsen.

Selv om kravet om pensjon ikke ble innfridd, har Fellesforbundet fått gjennomslag for viktige punkter som utvidelse av skifttillegg, økning av fagarbeidertillegg og andre sentrale krav.

 - For oss er det spesielt gledelig at de flytekniske bestemmelsene i avtalen har blitt oppjustert til bransjestandard, noe som gjør avtalen mer attraktiv for flyteknisk personell, tilføyer forhandlingslederen.

Det endelige resultatet av forhandlingene vil bli lagt ut for uravstemning blant medlemmene på flyoverenskomsten. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt medlemmene å stemme ja til forslaget.

Pilotstreik til helgen?
Etter å ha forsøkt å bli enige med arbeidsgiver Norwegian i over et halvt år, møtes nå pilotene i selskapet til mekling hos Riksmekleren. Partene møtes til torsdag, 30. mai, med frist ved midnatt 31. mai.

Partene står langt fra hverandre, og blir det ikke enighet, blir det streik fra førstkommende lørdag. Pilotene i Norwegian, representert ved YS og Parat, har meldt inn at de vil ta 690 medlemmer i streik.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart