-->

21. desember 2023

Norwegian får kjøpe Widerøe

Norwegian har fått ja fra Konkurransetilsynet til å kjøpe Widerøe 📷 Montasje Widerøe

Konkurransetilsynet har i dag gitt selskapene beskjed om at tilsynet tillater Norwegian sitt oppkjøp av Widerøe.
annonse


Konkurransetilsynet har i dag kunngjort at de tillater Norwegian sitt oppkjøp av Widerøe. Dette etter en grundig undersøkelse av oppkjøpet, der tilsynet har gjennomgått omfattende dokumentasjon fra partene og andre aktører i markedet.

               Konkurransetilsynet sier nei til oppkjøp av Widerøe nå
               Skuffet over Konkurransetilsynet

Tidligere hadde tilsynet varslet mulig stans av oppkjøpet, da de var bekymret for at det kunne svekke konkurransen i markedet i betydelig grad. Etter partenes tilsvar har tilsynet gjort ytterligere analyser og vurderinger, og har nå konkludert med at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å stanse oppkjøpet.

Konkurransedirektør Tina Søreide uttaler:
 
- Det har vært nødvendig å gjøre en grundig vurdering av oppkjøpet. Vi har nå konkludert med at dette oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i den norske markedet for luftfart. Derfor kan oppkjøpet nå gjennomføres.

Artikkelen er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi, og etterarbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart